انکاح

( اِ ) [ ع. ] (مص م.) زن را شوهر و مرد را زن دادن.

اسکرول به بالا