انگاشته

(اِ تِ) (ص مف.) پنداشته، تصور شده.

اسکرول به بالا