اهداء

( اِ ) [ ع. ] (مص م.) هدیه دادن، هدیه فرستادن.

اسکرول به بالا