اهرام

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ هرم.

اسکرول به بالا