اوجاع

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ وجع ؛ دردها.

اسکرول به بالا