اکبیری

( اِ ) (ص نسب.) (عا.)زشت، بی ریخت.

اسکرول به بالا