اکتحال

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) سرمه کشیدن.

اسکرول به بالا