اکیل

( اَ ) [ ع. ] (ص.) همکاسه، همخور.

اسکرول به بالا