ایستادن

(دَ)(مص ل.)۱ – برخاستن.
۲- توقف کردن.
۳- پایداری، عمل کردن.

اسکرول به بالا