ایمه

(اِ مَ) [ په. ] (ق.) اکنون، این دم.

اسکرول به بالا