تأثیم

(تَ) [ ع. ] (مص م.) کسی را به گناه نسبت دادن.

اسکرول به بالا