تألیف کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.) نوشتن کتاب.

اسکرول به بالا