تأمر

(تَ أَ مُّ) [ ع. ] (مص ل.) فرمان راندن.

اسکرول به بالا