تأمل کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) درنگ کردن.

اسکرول به بالا