تأمیل

(تَ) [ ع. ] (مص م.) امیدوار ساختن، آرزومند کردن.

اسکرول به بالا