تأنیس

(تَ) [ ع. ] (مص م.) دمساز کردن، انس دادن.

اسکرول به بالا