تابانیدن

(دَ) (مص م.) نک تاباندن.

اسکرول به بالا