تابستان

(بِ) (اِمر.) دومین فصل سال، فصل گرما، صیف.

اسکرول به بالا