تاب داده

(~.) (ص مف.) پیچیده، به هم بافته.

اسکرول به بالا