تاب و توان

(بُ تَ) (اِمر.) قدرت، نیروی مقاومت.

اسکرول به بالا