تاتی

(اِ.) راه رفتن به شیوه کودکان.

اسکرول به بالا