تاجور

(وَ) (ص مر.)
۱- دارای تاج.
۲- پادشاه، سلطان.

اسکرول به بالا