تاختگاه

(اِمر.)
۱- جایی برای تمرین اسب – سواری.
۲- خطی که اسب‌های دونده در اسب دوانی در آن می‌دوند.

اسکرول به بالا