تاخت زدن

(زَ دَ) (مص م.) مبادله کردن چیزی با چیز دیگر.

اسکرول به بالا