تاراج

(اِ.)
۱- غارت، چپاول.
۲- یغما کردن.

اسکرول به بالا