تاراندن

(دَ) (مص م.)
۱- دور کردن.
۲- ترسانیدن.

اسکرول به بالا