تاراننده

(نَ دِ) (ص فا.)
۱- دور کننده.
۲- ترساننده.

اسکرول به بالا