تارانیدن

(دَ) (مص م.) نک تاراندن.

اسکرول به بالا