تارتن

(تَ)۱ – (ص فا.)بافنده.
۲- (اِ.) عنکبوت.
۳- کرم ابریشم.

اسکرول به بالا