تارو

(اِ.) کنه که بر گاو و دیگر جانوران چسبد.

اسکرول به بالا