تارک نشین

(رَ. نِ) (ص فا.) بالانشین، بلندپایه، والامقام.

اسکرول به بالا