تاریخچه

(چِ) [ ع – فا. ] (اِمصغ.) تاریخ کوتاه و مختصر.

اسکرول به بالا