تاریک دل

(دِ) (ص مر.) سیاه دل، بدذات.

اسکرول به بالا