تاریک

[ په. ] (ص.)
۱- تیره، تار.
۲- سیاه.

اسکرول به بالا