تار و مار

(~.) (اِمر.) = تال و مال: پراکنده، از هم پاشیده.

اسکرول به بالا