تازانده

(دِ) (ص مف.) دوانیده، دوانده.

اسکرول به بالا