تازبازی

(حامص.) بچه بازی، غلامبارگی.

اسکرول به بالا