تازه خط

(~. خَ) (ص مر.) پسری که تازه پشت لبش مو روییده.

اسکرول به بالا