تازه نفس

(~. نَ فَ) [ فا – ع. ] (ص مر.) کسی که تازه به کاری پرداخته و هنوز خسته نشده‌است.

اسکرول به بالا