تازه وارد

(~. رِ) [ فا – ع. ] (ص مر.) غریب، ناشناس.

اسکرول به بالا