تاسانیدن

(دَ) (مص م.) خفه کردن، بی تابی کردن.

اسکرول به بالا