تاس

(اِ.)
۱- اضطراب، بی تابی.
۲- اندوه.

اسکرول به بالا