تاشک

(شَ) (ص.)
۱- چابک، چالاک.
۲- ماست چکیده.

اسکرول به بالا