تاغ

(اِ.) درختی با برگ‌های مثلثی شکل و گل‌های خوشه‌ای.

اسکرول به بالا