تالیه

(یِ) [ ع. تالیه ] (ص.) مؤنث تالی. ج. توالی.

اسکرول به بالا