تاویدن

(دَ) (مص ل.) تاب آوردن، تحمل کردن.

اسکرول به بالا