تاپال

(اِ.)۱ – سرگین گاو، تپاله.
۲- تنه درخت.

اسکرول به بالا