تاژ

(اِ.)
۱- خیمه، سراپرده.
۲- لطیف، نازک.

اسکرول به بالا