تا کردن

(کَ دَ) (مص م.) (عا.) رفتار کردن.

اسکرول به بالا