تبادل

(تَ دُ) [ ع. ] (مص م.) معاوضه، عوض و بدل کردن.

اسکرول به بالا